De Globetrotter is een katholieke basisschool voor Daltononderwijs. Wij bestaan uit drie scholen, die ieder op hun eigen wijze vorm geven aan onze onderwijsvisie en aan Daltononderwijs. Vanaf volgend schooljaar worden de Globetrotter Afrikaanderplein en Toermalijn één school. Deze scholen gaan samen verder als Sterrenschool De globetrotter. De school krijgt volgend schooljaar 5 sterren. Namelijk:

- We willen de ouders meer betrekken bij het leerproces door elke 8 weken een gesprek te voeren met de ouders.

- De school gaat 50 weken per jaar open.

- Vanaf groep 4 werken we wij ongeveer een half uur per dag met tablets.

- Er komt extra aandacht voor taal, rekenen en lezen.

- Er is een betere binding met de buurt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 010-4843790.

editorHomeBottom Bedrijf BV